Opmuntring til flereartet sansestimuli

Hos kreaunger har vi hele kroppen med!
Sanseapparatet er altafgørende for barnets motoriske udvikling. Uden feedback fra sanseoplevelser, og uden sanserne overhovedet, ville barnet være ude af stand til at styre sine bevægelser. Sanseapparatet er barnets kilde til viden om sig selv, omgivelserne og hele verden omkring sig. Når sanserne stimuleres, får barnet en bedre fornemmelse af sig selv og sin krop, og gør sig erfaringer med at løse dagligdagens motoriske udfordringer og opgaver. Barnets ”repetoir” udvides via sansestimuli og bevægelsesmuligheder. Hos kreaunger er grundlaget, at barnet ikke begrænses kropsligt i den kreative proces, men derimod opmuntres til fri eksperimentering af omgivelserne. I inviteres til flerartet sansestimuli.

Særligt de små før-sproglige børn er kropsligt forankret i verden, og er letpåvirkelige overfor alle slags stimuli. Sanseudvikling for det lille barn handler om, at få stimuleret sanserne på mange forskellige måder. Barnet bliver herved mere bevidst om de forskellige sanseindtryk, fordi han/hun får mulighed for at øve sig i at sortere, skelne og skabe sammenhæng og mening i de mange sansemæssige informationer.
Små børn er samtidig sensitive og spontane, og har relativ kort koncentrationstid. Derfor er de også svære at fastholde i en bestemt aktivitet i længere tid. Hos Kreaunger handler det derfor mere om at skabe et trygt og motiverende miljø, med rig mulighed for få stimuleret både nær- og fjernsanser.

Rummet er med til at sætte de fysiske rammer for, hvilken slags bevægelse der bliver meningsfuldt for barnet. Et stort tomt rum inviterer til løb, hvorimod mange små stationer kalder på mere finmotorik og fordybelse. Ofte vil barnet naturligt forsøge at følge dét bevægelsesmønster og benytte sig af dé motoriske færdigheder, der giver mest mening, for at klare en given udfordring. Heri består eksperimenteringen også! Sansefunktionerne udvikles ved at blive brugt, og jeg vil gøre en dyd ud af, at skabe adgang til netop det.

 

Læs i boksen herunder, hvis du vil vide mere om de forskellige sanser:

Nær- og Fjernsanser/ primære- og sekundære sanser
Kroppens sanser kan deles op efter funktion og kendetegn, men sanseapparatet er én funktionel enhed. De tre primære sanser kaldes også for nærsanserne. Der er tale om den taktile sans (følesansen), kinæstesisansen (muskel-led sansen) og Vestibulærsansen (balancesansen). Disse sanser registrerer sanseindtryk fra kroppen selv, og fra de helt nære omgivelser. Disse nærsanser indgår i al fysisk aktivitet, i alle mulige forskellige aktiviteter på alle mulige forskellige måder.

  • DEN TAKTILE SANS: Ved hjælp af den taktile sans – følesansen – mærker barnet forskellen på varmt, koldt, blødt, hårdt, sanser tryk og berøring, konsistenser, strukturer og former. Denne sans bruges derfor ofte udtalt af små børn, fordi de undersøger alting med deres hænder. Men også større børn bruger sansen i forbindelse med håndtering af forskellige genstande og materialer og til at sanse underlaget under fødderne. (Fjer er meget bløde, lim klistre, ler er måske først koldt – og så varmt, penslen er blød eller stikkende osv.)
  • VESTIBULÆRSANSEN: Vestibulærsansen – balancesansen – fortæller barnet noget om hovedets stilling i forhold til lodret. Er man fx stående, liggende el let gyngende, i høj fart eller i ro? Sanseorganerne siddet i det indre øre, bestående af tre væskefyldte buegange. Sansen er særlig vigtig for barnets balanceevne og evnen til at orientere sig i rummet.
  • DE PROPRIOCEPTIVE SANSER: Med de proprioceptive sanser (muskel-led-sansen), får børn erfaringer med muskelspænding og afslapning og lærer fx at der kræves forskellig muskelkraft til at løfte en tom eller fuld malerbøtte, at ælte ler kræver masser af muskelkraft ift. eksempelvis at sætte perler på en snor. Sansecellerne sidder i muskler, sener og ledkapsler, og giver feedback om hvorvidt en bevægelse er udført hensigtsmæssigt.
  • FJERNSANSERNE: Udover disse tre primære sanser, har vi fjernsanserne, som evner at registrere ting der er langt væk. Her har vi høresansen, synssansen, smagssansen og lugtesansen der også er med til at give børn (og alle mennesker) begreb om verden. (185)
    Synssansen er væsentlig i forbindelse med balanceevnen, og synet hjælper også barnet til at genkende genstande, farver og former (ofte vil barnet faktisk vælge farve frem for form først), andres bevægelser og de fysiske omgivelser. Sansen gør det ligeså i stand til at efterligne, vurderer og præcisere bevægelser. Og er selvsagt en del af øje-hånd-koordinationen.
    Også lugte- og høresansen (og tiltider smagssansen) vil komme i spil hos Kreaunger. Fælles for disse sanser er, at de kan fremkalde en stor iver og begejstring i barnet, fordi stimulering af disse sanser er stemningsskabende. De vil sikkert drages forskellige steder hen i rummet, og motiveres af forskellige synsindtryk. Herved skabes også motivation og lyst til at udforske nærmere og kigge på- og håndtere smukke farver og materialer.

I relation til dette blik på barnets sanser, er vigtigste succeskriterium for Kreaunger, at barnet får gode, sjove og stimulerende sanseoplevelser i huset

KILDER:
Ovenstående er primært formuleret med inspiration fra Balder Brønsted & Andersens “Leg så benene vokser”, Dafolo, 2016